Erantzunkizun
Soziala

Gure esperientzia urteak (1976az geroztik) eta Kalitatean, Ingurumenean eta Lan Segurtasunean ditugun ziurtagiriak dira gure bermeak.

 

Konpromiso
politika

Dokumentu honetan, DOMUSA TEKNIKek bere jarduera esparrua eta INTERES TALDEEKIN zein GIZARTE osoarekin duen konpromisoa azaltzen ditu, bere MISIOAN jasotako printzipioekin eta BALIO KORPORATIBOEKIN bat eginda.

Gobernu
ona

DOMUSA TEKNIKek gobernu oneko politika bat jarraitzeko konpromisoa hartzen du, informazioaren gardentasunean oinarrituta. Erakundeak zorrotz betetzen ditu bere enpresa jardueraren arlo guztiei eragiten dieten lege eskakizun guztiak.

Ingurune
soziala

Filantropia eta Mezenazgoa
DOMUSA TEKNIKek Urola Erdiko ingurune geografikoko 37 erakunde diruz laguntzeko eta haiekin batera aritzeko politika bat dauka ezarrita. Irabazi asmorik gabeko erakundeak dira, kultura sustatzen, kirol ez-profesionala bultzatzen eta desgaituak diren pertsonak edo baliabide ekonomikorik ez duten pertsonak laguntzen jarduten dutenak.

Boluntariotza Korporatiboa
Enpresak bere gain hartu du enpresa ingurunea garatzen eta hobetzen laguntzeko konpromisoa, eta kudeaketaz dituen ezagutzak hobetzen eta berritzen aurrera egin nahi duten beste erakunde batzuen esku uzten ditu, erabil ditzaten.

Pertsonak

Kontratazio Politika/Ordainsari Sistema
Erakundearen MISIOan jasota dago, eta bere izateko arrazoietako bat da, sozietatearen enplegua areagotzea. Horrek langile plantilla osatzen duten pertsonekiko konpromisoa eskatzen du, epe jakin batean erakundearen jabe bihur daitezen.

Garapen profesionala
MISIOAN zehaztuta dago, halaber, kideen garapen profesionalaren helburua. Printzipio hori betetzeko, erakundeko liderrek urtero zehazten dituzte beren lankideen formazio planak, eta urteko kudeaketa planean jasotzen dira, horiek gauzatzeko egutegiarekin batera. Formazio plana eta haren betetze maila urtean zehar berrikusten dira, Zuzendaritza Kontseiluaren bileretan.

Laneko segurtasuna eta osasuna
Domusa TEKNIKen, langileen laneko segurtasuna eta osasuna garrantzi handiko elementua da kudeaketaren barruan; izan ere, erakundeak ISO 45001 arauaren araberako sistema ziurtatua du, eta kanpoko erakunde batek ikuskatzen du urtero.

Bazkideak/
Jabeak

Partaidetza irabazietan
Erakundean, enpresa kooperatiboa denez, pertsonek bazkide jabe gisa eta langile gisa dituzten interesak elkartzen dira. Enpresako langile guztiek parte hartzen dute sozietatearen irabazietan, Batzar Nagusiak onartutako irizpide batzuen arabera, zeinak bat datozen aplikatzekoak diren lege eskakizun zorrotzenekin.

Kapital Sozialaren ordainsaria - Finantza oreka
Enpresak sistema bat du bazkide bakoitzak enpresan inbertituta duen kapitala urtero ordainsaritzeko. Ordainsari sistema Batzarrak onartzen du, eta urtero berrikusten eta onartzen dira aplikatzekoak diren zenbatekoak, legeak onartzen dituen mugen barruan.

Ingurumena

Produktua
DOMUSA TEKNIKek ahalegin handia egin du produktuen eskaintza zabala merkatuan jartzen, energia berriztagarrien erabilera izanik produktu horien funtsezko oinarria. Produktuen efizientzia hobetzeko kezka ere funtsezko elementua izan da enpresan duela hamarkada bat baino gehiagotik.

Fabrikazio sistema
Erakundeak EKODISEINUko teknikak aplikatzen ditu produktu berriak fabrikatzen hastean, gailuen bizi zikloan ingurumenean eragiten den inpaktua minimoa izan dadin. DOMUSA TEKNIKek hondakin txatarrak murrizteko eta/edo ezabatzeko urteko plan bat du, Ekoizpen zuzendariaren ardurapean.

Kanpoko laguntzaileak

Erakundeak MISIOAren adierazpenean jasotzen duenez, hornitzen dituen produktuen "banatzaileak, preskriptoreak eta azken erabiltzaileak asebetetzea bilatzen du etengabe". Manu horri leial izateko, tresna ugari erabiltzen ditugu asebetetze maila ezagutzeko, eta asebetetasun faltaren kausa posibleak zehazteko eta zuzentzeko.